na
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2469
Trước & đúng hạn: 2469
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/10/2022 08:48:48)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CỔ DŨNG - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập:

Địa chỉ: UBND xã Cổ Dũng

Điện thoại: ......

Email: 

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 9
Tất cả: 17,625