na
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
98.3%
Số hồ sơ xử lý: 353
Trước & đúng hạn: 347
Trễ hạn: 6
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2021 11:02:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CỔ DŨNG - HUYỆN KIM THÀNH

Trưởng Ban Biên tập:.Bà Nguyễn Thị Thảo

Địa chỉ: UBND xã Cổ Dũng

Điện thoại: ......

Email: thaonapa105@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 8
Tất cả: 6,742